Swedish English Dictionary

Features:
- Offline English – Swedish & Swedish – English dictionary contains over 35,000 entries.
- Translate result with example sentences.
- Sound play is available , and it need network connection.
- Online dictionary is aviable ,using google translate api.
———————————————————-
Svenska Engelska Ordbok
funktioner:
- Offline Engelska – Svenska och svenska – engelska ordbok innehåller över 35.000 poster.
- Translate resultat med exempel meningar.
- Ljud lek är tillgänglig, och det behöver nätverksanslutning.
- Online ordbok är aviable, hjälp av Google translate API.