vBulletin tracker
Advertisement

Swedish English Dictionary APK


Features:
– Offline English – Swedish & Swedish – English dictionary contains over 35,000 entries.
– Translate result with example sentences.
– Sound play is available , and it need network connection.
– Online dictionary is aviable ,using google translate api.
———————————————————-
Svenska Engelska Ordbok
funktioner:
– Offline Engelska – Svenska och svenska – engelska ordbok innehåller över 35.000 poster.
– Translate resultat med exempel meningar.
– Ljud lek är tillgänglig, och det behöver nätverksanslutning.
– Online ordbok är aviable, hjälp av Google translate API.

1 Comment

Leave a Comment